แต่งหน้าเจ้าสาว

on

แต่งหน้าเจ้าสาว

แต่งหน้าทำผมเจ้าบ่าว และเจ้าสาว : ช่างแต่งหน้า + ช่างทำผม พร้อมดอกไม้ประดับผม

สำหรับเขตกรุงเทพฯ

รอบละ 28,000 บาท

งานเช้าต่อเที่ยง / งานบ่ายต่อเย็น 35,000 บาท ( ค่าบริการพร้อมเติมหน้า และปรับทรงผม )

สำหรับจังหวัดอื่นๆ กรุณาสอบถาม

 

สำหรับเขตปริมณฑล นนทบุรี ,สมุทรปรากร, ปทุมธานี, สมุทรสาคร, นครปฐม ค่าบริการกรุณาโทรสอบถาม **Richmond Stylish Convention Hotel, Impact Arena Muang Thongtaniใช้อัตราค่าบริการเดียวกับกรุงเทพฯ Option

1. ดูแลเติมหน้าตลอดงาน 2,000 บาท ( เฉพาะงานช่วงเย็น 18:00 ดูแลจนถึงเข้างาน ไม่เกิน 19:30 น. )

2. แต่งหน้าทำผมท่านอื่นๆ ท่านละ 5,000 บาท ( ในกรณีจองแต่งหน้าเจ้าสาว และเจ้าบ่าวแล้ว มีทีมงาน alwaysfluke.com แต่งหน้าทำผมแยกให้ )

รายละเอียดการมัดจำเพื่อจองคิว

1 . ลูกค้ากรุณาวางมัดจำก่อน 50%

2. เมื่อโอนเงินแล้วกรุณาแจ้งการโอนทันที โดยระบุชื่อ วันนัดหมาย จำนวนเงิน และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อกลับได้สะดวก ( กรุณาระบุวันที่จองไว้ที่หัวข้อของ e-mail เช่น แจ้งการโอนมัดจำ วันที่… เป็นต้น )

3. หากลูกค้ามิได้ปฏิบัติตามข้อที่ 1 และ 2 ถือว่าการมัดจำเพื่อจองคิวยังไม่สมบูรณ์ ถือเสมือนยังมิได้มีการจองคิว

4. กรุณาเก็บหลักฐานการโอนไว้ยืนยันอีกครั้งในวันใช้บริการ

5. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนผู้ใช้บริการ และรูปแบบการใช้บริการ หากเปลี่ยนถือเป็นการขอยกเลิก

6. หากทางลูกค้าเป็นผู้ขอยกเลิก หรือขอเลื่อนคิวงาน จะไม่มีการคืนเงินมัดจำให้คืนแด่ลูกค้าทุกกรณี