คอร์สเรียนแต่งหน้าส่วนบุคคลแบบ 1:1

คอร์สเรียนแต่งหน้าแบบ 1:1 fluke alwaysfluke เรียน 1 วัน วันละ 3 ชม. อุปกรณ์ให้นักเรียนนำคสอ.ที่มีมาด้วย และทางเรามีเตรียมไว้ให้ด้วย วันและเวลาเรียนสามารถ customized ได้ตามครูผู้สอนและนักเรียน เรียนตัวต่อตัวเพื่อให้ได้ใกล้ชิดและสามารถฝึกทักษะต่างๆได้อย่างเต็มที่ รายละเอียดการเรียนการสอน 1. รู้จักเครื่องสำอาง และอุปกรณ์ที่ตนเองมีให้ดีขึ้น รวมถึงแนะนำเครื่องสำอาง และอุปกรณ์ที่ควรมีเพิ่มเติม 2. รู้จักโครงหน้าตนเอง การเสิรม การแก้ไขใบหน้า และเทคนิคสไตล์ alwaysfluke 3. เรียนรู้เทคนิคการแต่งหน้าเพื่อสร้างความงานรูปแบบที่ดีที่สุดสำหรับตัวนักเรียน 4. สอบถาม และปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับการแต่งหน้าแบบส่วนตัว ค่าเรียน 8,000 บาท